You are currently viewing Cosmic Flash – Jupiter møder Neptun i Fiskene 2022

Cosmic Flash – Jupiter møder Neptun i Fiskene 2022

Hvad du giver, skal du få.

Den 12. april møder tilslutter Jupiter sig samme 23. grad i Fiskene, hvor Neptun opholder sig og universel guddommelig kærlighed flyder i gader og stræder. Men optakten er allerede begyndt her i slutningen af marts og er aftagene hen mod slut april. Du kan også læse mere om Jupiters rejse i Fiskene her.

Som beskrevet i aprils Cosmic Flash månedsenergi, så dette møde mellem Jupiter og Neptun i Fiskene et ”Once in a Lifetime” aspekt. Begge planeter hersker i Fiskenes tegn (Jupiter gammel tids hersker og Neptun nyere tids hersker). Det er havets gud Poseidon i stormøde med storguden Zeus mytologisk.

Fiskenes tegn er det sidste af de 12 tegn i dyrekredsen og er meget influeret af den intuitive neptunske energi. Fiskene er afslutningen før en ny begyndelse i Vædderens tegn.

Jupiter er planeten for tro, retfærdighed og lov, vækst, filosofi, lange rejser, højere uddannelse, eventyr, glæde, humor og overflod. Jupiter giver i rigelige mængder. Alt bliver stort. Så er det op til os selv, at vurdere om mængderne er lige til den gode side. Med Jupiter er der ikke sparet på noget.

Esoterisk er Jupiters placering i vores fødselshoroskop, stedet hvor vi fra et sjælsplan må give fra et rent hjerte. Alt til alle altid. Men hvad gør det at give, når den glæde man deler kommer tifold tilbage.

Neptun er planeten for ubetinget kærlighed, kunst, musik, drømme, fantasi, intuition, mystik, healing, illusioner og alt det, vi dulmer os med, for at flygte fra virkeligheden og undgå at mærke os selv. I sit lave udtryk er det også martyren, der ofrer sig – sjældent uden klagesang.

Neptun også oftest et smertens punkt i horoskopet, indtil vi er nået et vist stadie i vores udvikling, hvor vi kan rumme smerten i livet. Neptun kan gøre os ekstremt sensitive og følelsesladede.

En planets energi indflydelse er aldrig god eller dårlig. Den har en vibrations skala, og alt efter hvad vi skal bruge dens energi (perspektivet) til kan det påvirke os både negativt og positivt fra et menneskeligt synspunkt.

All you need is Love - Jupiter møder Neptun i Fiskene april 2022.

Kærlighed uden grænser. Divine universal love i overflod.

Når nu de begge mødes i Fiskenes tegn er der en overflod af Neptunsk og Fisket energi omkring os. Det kan medføre, at vi på et individuelt eller kollektivt plan, forsøger at flygte væk – ind i en verden af illusion og dulmeri med alkohol, stoffer eller sågar, hvad vi ellers tænker som sunde vaner, som fx løb, fitness og lign. alt efter hvor godt vi formår at rumme alt det, vi mærker inden i. Nogle vil have svært ved at rumme og vil søge mod virkelighedsflugten. Andre vil elske energien og lade hjertets lotus blomst folde sine kronblade ud.

Jupiter og Neptun i en sammensmeltning er evig kærlighed. Kærlighed uden grænser. Fordi også Fiskenes tegn og Neptun har svært med det med grænser. Vi er jo alle et. Alle sammen kosmisk stjernestøv på rejse gennem livet i medgang og modgang. Jupiter og Neptun vækker næstekærligheden til live, der ofte kræver en modpol (endnu i hvert fald). Sådan er det her med jordens dualitet i livets skole.

Sort og hvidt hænger sammen som Yin og Yang. To sider af den samme mønt. Hvor der er lys, er der også skygge. Hvordan ville du ellers kende forskel? Hvordan kan du vide, hvem du er, hvis ikke du kan se alt, hvad du ikke er? En dag lærer vi det måske synkront – det med kærlighed, men indtil da er det dig, der bærer lyset der, hvor du er.

Derfor er det ikke nødvendigvis en let transit, hvor drømmende, kosmisk smukt og spirituelt aspektet end har potentiale for at være. For det grimme, det frygtelige og det smertefulde kan være katalysatoren til at åbne hjertet endnu mere og give ubetinget, som Jupiter gerne vil henlede os til.

Kærlighed uden grænser - Jupiter møder Neptun i Fiskene april 2022.

The only way out is in

Meditation og kontemplation er rigtig godt at bruge tid på dagligt – særligt lige nu. Musik og ro i de nødvendige mængder. Og grounding ikke at forglemme. Vær gerne nær vand og især havets bølger eller lyt til bølgernes brus (der findes masser på youtube eksempelvis). Søg ind i dig selv og connect med dit hjerte, din sjæl og den iboende kærlighed, du i sandhed er, og send al den kærlighed ud til himmel og moder Jord, til venner og til fjender, til høje og lave, mus og elefant. Dit hjertes energifelt kan gøre en stor forskel i dine omgivelser.

Oplever du at følelserne sidder helt uden på tøjet, så søg det du i virkeligheden har brug for – enhed og forbundethed med alt, der er. Gå en tur i naturen, elsk dit kæledyr, din mand, dit barn eller din bedste ven og mærk, hvordan du i virkeligheden slet ikke er adskilt fra, men virkeligt er en del af alt, hvad der er. Det har du altid været, og det vil du altid være. En dråbe i havet er stadig havet.

Fiskene og kong Neptun er også havet og vand. Om Jupiters indflydelse giver en syndflod i ordets mest bogstavelige forstand og vi skal søge mod Noahs Ark eller om det bliver en flodbølge i energetisk forstand, melder historien intet om.

Lad os håbe det bedste og lade, troen, håbet og kærligheden sejre. Lad kærligheden vinde over frygt og smerte og lad den vokse og gro inde fra dig og ud i verden. Bed end bøn og lad dine guider hjælpe dig gennem, hvad end transitten må medbringe i dit liv.

Have faith. All you need is love.

Kærligst

Carolina

Forårstilbud

Numerologisk minitydning

For dig der vil snuse lidt til numerologien og finde ud af om, du har vibrationer med i dit numerologiske setup, der udfordrer.

25 min. online/telefonsession.

Du sparer 130,- ved booking af tid i hele april.

kun 240,-