Stjernetegnet Vandbæreren

Zodiakkens utilknyttede og tankefyldte tegn

Element: Luft

Vandbæreren er styret af elementet luft. Luftelementet er maskulint og udadrettet i sin energi.

Dynamik: Fast

Vandbæreren hører til de faste tegn. De faste tegn kendetegnes ved deres vedholdenhed og får bygget noget op i livet.

Planethersker: Uranus

Esoterisk motto:

Jeg er livets vand, som udgydes for tørstende mennesker.

Stjernetegnet Vandbæreren- Lær om astrologi hos Lunaracademy

Den arketypiske Vandbærer

Symbol for planeten Uranus - Lær om astrologi hos Lunaracademy

Frihed, lighed og broderskab er nogle af Vandbærerens træk. De ønsker at alle skal være frie og ligeværdige. De har typiske mange bekendtskaber, men ofte kun få tætte relationer. Det tager noget tid at komme ind under huden af en Vandbærer.

Til trods for deres store engangement i menneskeheden og samfundet, kan de virke  kolde og uden mange følelser. De har brug for frihed til at være originale i deres relationer og vil gerne være omkring andre, der respekterer deres space og individualitet.

De bekymrer sig om de større universelle lovmæssigheder, og udtrykker gerne deres idéer om regler. De kan godt være optaget af de regler, de mener, der skal overholdes. De kan godt lide systemer og er et meget intellektuelt tegn, der godt kan lide samtaler i de højere luftlag. De er stædige og vedholdende og kan virke lidt sky og stille.

Nøgleord for stjernetegnet Vandbæreren

Stjernetegnet Vandbæreren er en tænker og har brug for individualitet. Lær mere om dit stjernetegn hos Lunaracademy
  • Har brug for frihed til at være deres individuelle selv.
  • Giver også gerne andre frihed til at være sig.
  • Utilknyttede i deres relationer.
  • Systemtænker og kan udvikle nye systemer der tilgodeser alle.
  • Er lidt en enspænder.
  • Ytringsfrihed er vigtigt.
  • Kæmper gerne for deres sag.
  • Intellektuelle, dybt tænkende og har brug for mental stimulering.
  • Kan være regelryttere og kan svære at diskuttere med.
  • Har svært ved at vise sårbarhed.
Soulastrology Session - Astrologisk horoskoptydning med fokus på dit livsformål - Lunaracademy

personlig horoskoptydning

Vil du forstå dit kosmiske blueprint?

Find ud ad hvad dine medfødte styrker er.

Hvilke udfordringer har du?

Hvad er dit livsformål?

Astrologien støtter dig i at nå dit maksimale potentiale.

Følg Lunaracademy

Følg med i Cosmic Daily Energy, der udgives hver dag, Cosmic Flash numerologiske månedsenergier
og de astrologiske planetskift samt meget mere på Facebook og Instagram.