Psykologisk astrologi, der går i dybden

Psykologisk astrologi, der går i dybden

Hvem står bag LunarAcademy

Astrolog, numerolog og essenscoach Carolina Søndergaard fra LunarAcademy.

Carolina er udviklingsastrolog, uddannet ved Astrologisk Akademi hos Claus Houlberg, men har også hentet inspiration i mange andre grene af astrologien end kun i den esoteriske bl.a. også inden for evolutionær astrologi og i den traditionelle astrologi.

”Et vigtigt perspektiv i fremtidens horoskoptydning er, at vi er sjæle på en udviklingsrejse gennem livet, hvor vi har mulighed for at benytte os af arketyperne som redskab til en dybere selvforståelse og mestring af vores tanker, følelser og handlinger og dermed livet”.
- Carolina