You are currently viewing Cosmic Flash – Mars i Skorpionen 2021

Cosmic Flash – Mars i Skorpionen 2021

Mars under the Cover

Når Mars skifter tegn her den 30. oktober fra Vægtens mere balancerende og harmonisøgende tegn til Skorpionens dybder, er det et energiskifte, der kan mærkes. I tidligere tider (før Pluto) var Mars også hersker i Skorpionen ud over hans klassiske hjemsted i Vædderens tegn. Derfor siges det, at Mars er på hjemmebane her. Men hvor han i Vædderen har masser af kardinal ild til at starte en ildebrand, hvor end han kommer hen, er energien en ganske anden hos Skorpionen.

Skorpionen er fast vand og en mere stædig (vedholdende) og dyb, dyb følelsesmæssig en af slagsen. Mars der normalt er til sprint og gnist, må nu slå sig til tåls med at svømme og dykke et maraton. Den lange bane. Udholdenhed. Mars repræsenterer også vores arbejdsiver, vores handlekraft og drive samt vrede og mod. Alt efter hvor veludviklet vores Skorpionske sider er (vi har alle Skorpionen et sted i horoskopet) kan Mars her være en helt særlig drivkraft eller en destruerende kraft.

Konflikter og krig (psykologisk krig) er et af temaerne med Mars i Skorpionen. Spørgsmålet er, om du tager konflikten med andre omkring dig og peger fingre til højre og venstre, når du egentlig burde se dig selv i spejlet og rette viljestyrken mod de indre konflikter, du selv rummer. Ingen grund til at kaste med skarpe knive, når man selv bor i et telt.

Anger management – Mars i Skorpionen sætter let gryder i kog. Lær at styre temperamentet, så det ikke løber af med dig. Der er intet i vejen med et sund udtryk af vrede, blot skal den ikke overtage styringen. Ja det er meget at være vred over, hvis du vælger at se fra det perspektiv. Men der er også meget plads til (selv)udvikling, og så er det rart at have en drivkraft som Mars til at komme i mål med den slags.

Gem ikke på vreden. Find et sundt outlet. Sig fra inden du koger over, så du ikke bliver til en mean fighting machine, for det er bagsiden af mønten. Og en Skorpion (umoden) kan stikke gift, når man mindst venter det. Gå en tur og brug ikke tiden på at planlægge dit næste træk, men undersøg i stedet din vrede. Hvad er det, der gør dig så vred? Hvorfor trigger den pågældende ting dig så voldsomt? Vi kan heller ikke sige Mars og Skorpion uden at berøre emnet magt. Hvilken magt er det, du vil have og ikke mindst hvorfor? Vil du have magt over andre, fordi du ikke har magt over dig selv?

Mars skifter til Skorpionen - Oktober 2021 - Lunaracademy - Astrologi, numerologi og sjælerejser

The psychic detective - Diving deeper

På den gode side, hvis vi bruger Mars´ energi fornuftigt og modent den kommende måned vil vi kunne nå helt nye dybder. Skorpionens arketype har en særlig evne for forskning, detektivarbejde og psykologi, så her er virkeligt en mulighed for at komme til bunds i alle skyggesider, traumer og hvad der ellers måtte gemme sig under overfladen rundt om i verden. Ned i den dybe kælder og bekæmpe rotter og alt muligt andet grumt.

Mars i Skorpionen kan arbejde for evigt nærmest. Det er lidt som Mars i kombination med Pluto. Det kan være svært at få hold i igen, når først damplokomotivet er sat i gang. Husk at tage pauser og nyde livet. Balancen mellem det maskuline og det feminine. Mars og Venus. Ikke noget med at man absolut skal yde, før man kan nyde, nej livet handler både om at yde og at nyde. Begge dele. Mars burde have lært lidt om harmoni den seneste tid i Vægtens tegn.

Hvad vil du bruge din energi på? At bekrige andre eller transformere dine egne skyggesider? Styrer du din Mars eller styrer den dig? Hold øjne og øre åbne og kom til bunds i sagen.

De næste 6 uger er præget af Mars i Skorpionens tegn. Forhåbentlig kommer vi igennem uden de store eksplosioner.

Sidste gang Mars rejste igennem Skorpionen var i november/december 2019. Måske er der temaer, der gentager sig – nu fra et forhåbentligt mere modent niveau.

Det er muligt at gøre det umulige. Your choice as always.

Kærligst

Carolina